Cách download Danh sách Tạp chí kinh tế phát triển và Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á
Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu ÁTạp chí kinh tế phát triển
download tạp chí kinh tế phát triển kinh doanh và phát triển châu Á tạp chí chuyên ngành kinh tế các bài báo khoa học về kinh tế quốc tế
1. TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN 
Tạp chí Kinh tế và Phát triển là tạp chí học thuật về khoa học kinh tế của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với sứ mệnh là công bố các công trình nghiên cứu khoa học nguyên tác trong lĩnh vực kinh tế và phát triển. 
Kể từ năm 2014, Tạp chí Kinh tế và Phát triển cung cấp dịch vụ tra cứu trực tuyến và download các bài báo khoa học phiên bản điện tử (pdf) tại địa chỉ www.ktpt.edu.vn.  (Nguồn:  www.ktpt.edu.vn)
2. TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ KINH DOANH CHÂU Á
Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á với tiền thân là Tạp chí Phát triển kinh tế (Journal of Economic Development – JED) trực thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.  Kể từ tháng 1/2018, Tạp chí Phát triển kinh tế chính thức đổi tên thành Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á. Đặc biệt, ấn phẩm tiếng Anh sẽ được xuất bản trên hệ thống xuất bản Emerald bắt đầu từ năm 2018. (Nguồn:  jabes.ueh.edu.vn)
Bạn là người nghiên cứu khoa hoc?, cần xem nguồn Danh sách tham khảo?
Bài blog này, chỉ phục vụ cho bạn xem nghiên cứu Download Top danh sách Tạp chí kinh tế phát triển
Chúng tôi không kinh doanh, và không dùng cho mục đích kinh doanh
(Nếu cần thiết, Xin vui lòng mua bài báo từ các nhà xuất bản trên)
Chi tiết, xin liên hệ 0589.944449
Vui lòng Share trang này và
Comment dưới bài viết: Tên bài nghiên cứu Bạn muốn tìm từ 1+ 2 trang tạp chí trên