Giáo trình Lập trình hướng đối tượng với Java :

MỞ ĐẦU 
Từ khi ra đời cho đến nay lập trình hướng đối tượng (OOP) đã chứng tỏ được sức mạnh, vai trò của nó trong các đề án tin học.
Lập trình OOP là một phương pháp mạnh mẽ và rất hiệu quả để xây dựng nên những chương trình ứng dụng trên máy tính.
Ở phần này chúng ta tìm hiểu các vấn đề cơ bản của lập trình hướng đối tượng trong Java thông qua việc tạo các lớp, các đối tượng và các tính chất của chúng. Giáo trình lập trình hướng đối tượng c++, bài tập lập trình hướng đối tượng java có lời giải sách lập trình hướng đối tượng khtn giáo trình lập trình hướng đối tượng c++ tài liệu lập trình hướng đối tượng c++, giáo trình java cơ bản tiếng việt pdf

KHÁI NIỆM LỚP (CLASS) 
Giáo trình Lập trình hướng đối tượng với Java - Tai Mien Phí Top123.vn

Lớp được xem như một khuôn mẫu (template) của đối tượng (Object).
Trong lớp bao gồm các thuộc tính của đối tượng (properties) và các phương thức (methods) tác động lên các thuộc tính. Đối tượng được xây dựng từ lớp nên được gọi là thể hiện của lớp (class instance).
class <ClassName>

{

      <kiểu dữ liệu> <field_1>;

      <kiểu dữ liệu> <field_2>;

      constructor

      method_1

      method_2KHAI BÁO LỚP 
class: là từ khóa của java
ClassName: là tên chúng ta đặt cho lớp
field_1, field_2: các thuộc tính (các biến, hay các thành phần dữ liệu của lớp)
constructor: là phương thức xây dựng, khởi tạo đối tượng của lớp.
method_1, method_2: là các phương thức (có thể gọi là hàm) thể hiện các thao tác xử lý, tác động lên các thuộc tính của lớp.

THUỘC TÍNH CỦA LỚP 
Thuộc tính “nhasx”, “model” có thể được truy cập đến từ tất cả các đối tượng khác.
Thuộc tính “chiphisx” chỉ có thể truy cập được từ các đối tượng có kiểu “xemay”
Thuộc tính “thoigiansx”, so có thể truy cập được từ các đối tượng có kiểu “xemay” và các đối tượng của các lớp con dẫn xuất từ lớp “xemay”

      public class xemay

      { public String nhasx;

            public String model;

            private float chiphisx;

            protected int thoigiansx;

            // so luong so cua xe may: 3, 4

            protected int so;

            // sobanhxe là biến tĩnh có giá trị là 2 trong tất cả

            // các thể hiện tạo ra từ lớp xemay

            public static int sobanhxe = 2;

      }
Ví dụ:
Giáo trình Lập trình hướng đối tượng với Java
THUỘC TÍNH CỦA LỚP 

Lưu ý: Thông thường để an toàn cho vùng dữ liệu của các đối tượng người ta tránh dùng tiền tố public, mà thường chọn tiền tố private để ngăn cản quyền truy cập đến vùng dữ liệu của một lớp từ các phương thức bên ngoài lớp đó.

Lập trình hướng đối tượng đã ra đời trong bối cảnh như vậy để hỗ trợ sử ... Tuy cuốn giáo trìnhnày không trình bày sâu về lập trình Java, nhưng kiến thức về lập ...
lớp, kế thừa, đóng gói, đa hình… • Phần thứ hai trình bày chi tiết phương pháp lập trình hướng đối tượng với ngôn ngữ lập trình Java. Nội dung của tài liệu bao ...
lập trình Java, bao gồm mẫu hình hướng đối tượng (OPP) và cách thức áp dụng nó vào lập trình... Tài liệu tiếp theo sẽ cung cấp thêm các thông tin và hướng.
viết bởi TMH Lê - ‎2002
Lập trình hướng đối tượng (Object-Oriented Programming, viết tắt là OOP) là ..... Java… Chính XEROR trên cơ sở ngôn ngữ OOP đã đề ra tư tưởng giao diện ...
Bài tập: Ôn tập các kiến thức về lập trình hướng đối tượng với java (file bài tập lập ... Vận dụng thành thạo các đối tượng giao diện chứa (containers) các đối ...
Giới thiệu sơ lược về lập trình hướng đối tượng (OOP – Object Oriented. Programming), tổng quan về ngôn ngữ lập trình Java, các đặc điểm của ngôn ngữ và ...
Java là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng do Sun. Microsystem đưa ra vào ... Lập tài liệu cho chương trình: Tác giả, version, những đặc điểm của chương ...
Lập trình hướng Đối tượng (OOP) là một phương pháp thiết kế và phát triển phần mềm ... nhân sự riêng, các nhân sự được giao cho những trách nhiệm rõ ràng.
Lập trình hướng đối tượng (Object-Oriented Programming, viết tắt là OOP) là một phương ..... Clos, Loops, Flavors, Object Pascal, Object C, C++, Delphi, Java
hiện phần mềm khác nhau, Java là một ngôn ngữ lập trình hoàn chỉnh được thiết kế ... Cuốn sáchnày giới thiệu về lập trình hướng đối tượng sử dụng ngôn ngữ ...
Khi đọc qua tài liệu này, nếu phát hiện sai sót hoặc nội dung kém chất lượng .... Lập trình hướng đối tượng liên kết cấu trúc dữ liệu với các thao tác trên dữ liệu ...
Tên học phần: Lập trình Hướng đối tượng (Object Oriented Programming) ... Hiểu và sử dụng được ngôn ngữ lập trình Java, đặc biệt là phương pháp lập trình hướng ... Biết được các đối tượng giaodiện đồ họa và bố trí bố cục của thư viện.
Tập slide bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng của BM CNPM soạn. ... Có khả năng lập trình bằng một số ngôn ngữ OOP như Java, C++ để giải quyết các ...
nghệ tác tử, Lập trình C/C++, Lập trình hướng đối tượngLập trình Java. 2. Ths. Đỗ ... Vũ Thanh Hiền,Giáo trình lập trình hướng đối tượng, Đại học Nha Trang. 5.
các cấu trúc điều khiển, khái niệm về lập trình hướng đối tượng, tạo và sử dụng lớp. Môn học cũng bao gồm các kiến thức để viết các ứng dụng giao diện người ...
Bài tập lớn học phần Lập trình hướng đối tượng và C++. Năm học 2014 – ... Mỗi sinh viên nộp bài tập gồm có: một tài liệu về chương trình (thuật toán, phân tích ...
1. LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG. VỚI JAVA. Nguyễn Thị Thu Trang trangntt-fit@mail.hut.edu. ... hóa trong các ngôn ngữ lập trình, gọi là đối tượng. (object).
3.6 Hướng dẫn sửa lỗi trong khi cài đặt. 4. Tóm tắt. Chương 02: Ngôn ngữ Java. 1. Lập trình hướng đối tượng. 1.1. Lập trình hướng đối tượng. 1.2. Java và ...
Tổng quan về lập trình hướng đối tượng; Nghiên cứu về đối tượng và lớp, sự đóng gói, các phương thức và tính đa hình, tính thừa kế, sự trừu tượng, giao diện và trình bày các bước cơ ... NET forJava Developers: Migrating to C# -. Addison ...
Ngôn ngữ lập trình Java được phát triển bởi hãng Sun Microsystem dưới dạng .... b. Hãy phân biệt các dạng File trong J ++ thông qua giao diện File nh ư sau: ...... để có một phần mềm được gọi làlập trình hướng đối tượng (OOP=Object.
Giáo trình. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG HƯỚNG. ĐỐI TƯỢNG. Biên soạn: Phạm ... Yêu cầu kiến thức trước khi học môn này: Cơ sở dữ liệu, Lập trình hướng đối tượng ...... Ví dụ: giá trị PI=3.14 của lớp Math trong Java luôn không đổi đối với bất kỳ.
3.3.5 Xây dựng biểu đồ giao tiếp (Communication diagram) . ..... hệ thống thông tin, những khái niệm cơ bản trong lập trình hướng đối tượng như đối tượng ...... Java phương thức không public có thể sử dụng trong lớp nào thuộc cùng gói với.
chương tài liệu đều có phần thực hành trên phần mềm Rational Rose để .... Khái niệm hướng đối tượng hình thành từ ngôn ngữ lập trình Simula, nhưng nó ...... các ngôn ngữ lập trình khác nhau như Java, C++ hay các bảng CSDL quan hệ, ...
giáo viên. 4. Tóm tắt nội dung môn học. Giới thiệu các khái niệm, các cấu .... trình Java. 1. Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng. 2. Giới thiệu ngôn ngữ Java.
Giáo trình được chia ra làm 17 chương và mỗi chương được chia làm các mục ... hướng thủ tục trên C++ đến lập trình hướng đối tượng và các lớp thư viện cơ .... Nếu là một lập trình viên Java, Eclipse là một sự lựa chọn không thể bỏ qua.
đào tạo. Theo Quyết định. Danh mục các học phần. Tài liệu học tập, tài liệu tham ..... 2. Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng. 2. Lập trình hướng đối tượng với Java. 2.
Chương 1, 2, 4, 5 & 7. Chương 2: Lập trình hướng đối tượng với. Java. 2.1 Lớp và đối tượng. 2.2 Kế thừa lớp. 2.3 Giao diện (interface). 2.4 Kế thừa giao diện.
Học phần tiên quyết Lập trình hướng đối tượng (CMP216), Cơ sở dữ liệu (COS205). Phương pháp ... thành phần thư viện của Java (Collection, file, giao diện,…

Network với giao thức UDP, TCP, ICMP; lập trình xây dựng ứng dụng phân tán bằng RMI ... Trìnhbày được các lớp đối tượng phân giải tên/địa chỉ trong java.net>> Xem thêm: "Lập trình" hướng đối tượng  <Link>>> TÌm kiếm thêm: Lập trình tin học

Giáo trình Lập trình hướng đối tượng với Java - Tai Mien Phí Top123.vn