GIÁO TRÌNH CƠ LÝ THUYẾT I 
PHẦN TĨNH HỌC 

CHƯƠNG I
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN - HỆ TIÊN ĐỀ TĨNH HỌC 
Tĩnh học vật rắn là phần cơ học chuyên nghiên cứu sự cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của các lực. Trong phần tĩnh học sẽ giải quyết hai bài toán cơ bản :
1- Thu gọn hệ thực về dạng đơn giản.
2- Tìm điều kiện cân bằng của hệ lực.
 Để giải quyết các bài toán trên, ta cần nắm vững các khái niệm sau đây :

 §1 . CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1.1 Vật rắn tuyệt đối : Vật rắn tuyệt đối là vật mà khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ của vật luôn luôn không đổi (hay nói cách khác dạng hình học của vật được giữ nguyên) dưới tác dụng của các vật khác.

Trong thực tế các vật rắn khi tương tác với các vật thể khác đều có biến dạng. Nhưng biến dạng đó rất bé, nên ta có thể bỏ qua được khi nghiên cứu điều kiện cân bằng của chúng.

Ví dụ : Khi dưới tác dụng của trọng lực P dầm AB phải võng xuống, thanh CD phải giãn ra. (hình 1) Nhưng do độ võng của dầm và độ dãn của thanh rất bé, ta có thể bỏ qua.

 Khi giải bài toán tĩnh học ta coi như dầm không võng và thanh không dãn mà kết quả vẫn đảm bảo chính xác và bài toán đơn giản hơn. Trong trường hợp ta coi vật rắn là vật rắn tuyệt đối mà bài toán không giải được, lúc đó ta cần phải kể đến biến dạng của vật. Bài toán này sẽ được nghiên cứu trong giáo trình sức bền vật liệu. Hình 1 a) P G b) D C A P G B

 Để đơn giản, từ nay về sau trong giáo trình này chúng ta coi vật rắn là vật rắn tuyệt đối. Đó là đối tượng để chúng ta nghiên cứu trong giáo trình này.

1.2 Lực : Trong đời sống hằng ngày, ta có khái niệm về lực như khi ta xách một vật nặng hay một đầu máy kéo các toa tàu. Từ đó ta đi đến định nghĩa lực như sau : Lực là đại lượng đặc trưng cho tác dụng tương hỗ cơ học của vật này đối với vật khác mà kết quả làm thay đổi chuyển động hoặc biến dạng của các vật. Qua thực nghiệm, tác dụng lực lên vật được xác định bởi ba yếu tố :
1. Điểm đặt lực
2. Phương, chiều của lực
3. Cường độ hay trị số của lực.
Đơn vị đo cường độ của lực trong hệ SI là Newton (kí hiệu N) Vì vậy, người ta biểu diễn lực bằng véctơ.

Ví dụ: Lực F G biểu diễn bằng véctơ AB (hình 2).

Phương chiều của véctơ AB biểu diễn phương chiều của lực F G , độ dài của véctơ AB theo tỉ lệ đã chọn biểu diễn trị số của lực, gốc véctơ biểu diễn điểm đặt của lực, giá của véctơ biểu diễn phương tác dụng của lực. 1.3 Trạng thái cân bằng của vật : B F G A Hình 2 Một vật rắn ở trạng thái cân bằng là vật đó nằm yên hay chuyển động đều đối với vật khác “làm mốc”. Để thuận tiện cho việc nghiên cứu người ta gắn lên vật chuẩn “làm mốc” một hệ trục toạ độ nào đó mà cùng với nó tạo thành hệ quy chiếu. Ví dụ như hệ trục toạ độ Đề-cát Oxyz chẳng hạn. Trong tĩnh học, ta xem vật cân bằng là vật nằm yên so với trái đất. 1.4 Một số định nghĩa : 1. Hệ lực : Hệ lực là tập hợp nhiều lực cùng tác dụng lên vật rắn. Một hệ lực được kí hiệu ( F F F Fn G G G G , , ,...., 1 2 3 ). 2. Hệ lực tương đương : Hai hệ lực tương đương nhau, nếu như từng hệ lực một lần lượt tác dụng lên cùng một vật rắn có cùng trạng thái cơ học như nhau. Chương I Các khái niệm cơ bản-Hệ tiên đề tĩnh học Trang 2 Page 3 of 61

 Ta biểu diễn hai hệ lực tương đương như sau : ( F F F Fn G G G G , , ,...., 1 2 3 ) ~ ( P P P Pm G G G G , , ,...., 1 2 3 ) trong đó: dấu ~ là dấu tương đương. Nếu hai hệ lực tương đương ta có thể hoàn toàn thay thế cho nhau được. 3. Hệ lực cân bằng : Hệ lực cân bằng là hệ lực mà dưới tác dụng của nó, vật rắn tự do có thể ở trạng thái cân bằng. 4. Hợp lực : Hợp lực là một lực tương đương với hệ lực. Ví dụ : Lực R G là hợp lực của hệ lực ( F F F Fn G G G G , , ,...., 1 2 3 ), ta kí hiệu R G ~ ( F F F Fn G G G G , , ,...., 1 2 3 ) §2. HỆ TIÊN ĐỀ TĨNH HỌC Trên cơ sở thực nghiệm và nhận xét thực tế, người ta đã đi đến phát biểu thành mệnh đề có tính chất hiển nhiên không cần chứng minh làm cơ sở cho môn học gọi là tiên đề này. 2.1 Tiên đề 1: (Hai lực cân bằng) Điều kiện cần và đủ để hai lực tác dụng lên một vật rắn cân bằng là chúng có cùng phương tác dụng, ngược chiều nhau và cùng trị số. Trên hình 3, vật rắn chịu tác dụng bởi hai lực F1 G và F2 G cân bằng nhau. Ta kí hiệu : ( F1 G , F2 G ) ~ 0. Đó là điều kiện cân bằng đơn giản cho một hệ lực có 2 lực.

2.2 Tiên đề 2 : (Thêm hoặc bớt một hệ lực cân bằng) Hình 3 F2 G A B F1 G Tác dụng của một hệ lực lên một vật rắn không thay đổi nếu ta thêm vào hay bớt đi hai lực cân bằng nhau. Theo tiên đề này, hai hệ lực chỉ khác nhau một hệ lực cân bằng thì chúng hoàn toàn tương đương nhau. Từ hai tiên đề trên, ta có hệ quả : Hệ quả trượt lực : Tác dụng của một hệ lực lên một vật rắn không thay đổi khi ta dời điểm đặt của lực trên phương tác dụng của nó.

 Chứng minh : Giả sử ta có lực F G tác dụng lên vật rắn đặt tại điểm A (hình 4). Trên phương tác dụng của lực F G ta lấy một điểm B và đặt vào đó hai lực và cân bằng nhau, có véctơ như trên hình vẽ và trị số bằng F. F1 G F2 G Theo tiên đề 2 thì : F G ~ ( F G , F1 G , F2 G ) Nhưng theo tiên đề 1 thì : ( F1 G , F2 G ) ~ 0, do đó ta có thể bỏ đi. Như vậy, ta có : F G F1 G F2 G , , ) ~ F1 G F G ~ ( Điều đó chứng tỏ lực F G đã trượt từ A đến B mà tác dụng của lực không đổi. Hệ quả đã được chứng minh Chú ý : Hai tiên đề trên và hệ quả chỉ đúng cho vật rắn tuyệt đối. Còn đối với vật rắn biến dạng các tiên đề 1, 2 và hệ quả trượt lực không còn đúng nữa. Ví dụ : Trên hình 5, thanh mềm AB chịu hai lực F1 G , tác dụng sẽ không cân bằng vì do thanh biến dạng, còn khi trượt lực thì thanh từ trạng thái bị kéo sang bị nén. F2 G 2.3 Tiên đề 3 : (Hợp hai lực) Hai lực tác dụng lên vật rắn đặt tại cùng một điểm có hợp lực đặt tại điểm đó xác định bằng đường chéo của hình bình hành mà các cạnh chính là các lực đó (hình 6).

Tiên đề 3 khẳng định hai lực có cùng điểm đặt thì có hợp lực R G .

Về phương diện véctơ ta có : R G F1 G F2 = + G nghĩa là véctơ R G bằng tổng hình học của các véctơ F1 G , F2 G . Tứ giác OACB gọi là hình bình hành lực. Về trị số : 2 2 1 2 cosα 2 1 2 R = F + F + F F F1 G F2 G F G Hình 4 F1 G F2 G F1 G F2 G Hình 6 C F2 G F G A F1 G B O Hình 5 A B A B A B (trong đó α là góc hợp bởi hai véctơ F1 G , F2 G ) Tiên đề trên, áp dụng cho hệ lực động quy tại O, ta có các định lý sau.


Đề thi cơ học kết cấu 1 khoa xây dựng  với kết cấu tháp trụ cấu tạo kiến trúc
Kỹ thuật thi công bài tập lớn kết cấu nhà cao tầng ..

Bài tập cơ học nâng cao
Nội dung có chứa chủ đề như sau: Chuyên đề  cơ học nâng cao
Sách kinh tế định dạng file pdf /doc Sách tài liệu
Xem tài liệu Vật lý hạt nhân ở Top 123 & Tải về: Miễn phí
< Vui lòng chia sẻ giúp Trang ww.top123.vn Bạn nhé (^_^)  >

Cơ học Kết cấu 1+2       
Giáo trình cơ học kết cấu -Đại học Bách Khoa.rar
mot_so_bai_tap_va_dap_an_co_hoc_ket_cau.pdf
Một số bài tập và đáp án cơ học kết cấu 2.doc
Cơ học lý thuyết   1+2        
Tóm tắt lý thuyết và bài tập -Cơ học lý thuyết.pdf

ĐỀ BÀI VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP LỚN 
SỨC BỀN VẬT LIỆU - CƠ HỌC KẾT CẤU
ĐÁP ÁN ĐỀ THI HK II LẦN 01 NĂM HỌC 2015 - 2016. Ngành/Lớp : .... Tận dụng điểm mạnh của tổ chức, kết nối nhân viên. Khuyến .... Môn thi : Cơ Kết cấu 1.
C HIITECH ĐÁP ÁN ĐỀ THI BTEST LẦN 1 NĂM HỌC 2015/16. ĐẠI HỌC KỸ ... Ngành/Lớp. Môn thi : Kết cấu bê tông cốt thép ƯST ..... Môn thi. Cơ Học Kết Cấu 2.
Page 1 ... Cơ học kết cấu trang bi cho kỹ sư và sinh viên những kiến thức cần thiết để ... thẩm đinh đến thi cóm' và đế nghiên cứu các môn kỹ thuật khác của.
Trong mỗi phần của tài liệu này , đều bao gồm : phần đề bài và phần bài giải mẫu. ... 4. Tính dầm trên nền đàn hồi. Môn Cơ học kết cấu có 3 bài tập lớn sau : 1. Tính hệ tĩnh ...... thì lực dọc lệch tâm tại mặt cắt đáy cột phải đặt vào lõi. X. Y. K. 5.
...
Trang 1/3. BỘ XÂY DỰNG. ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM. TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY. ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐẠI HỌC. Môn: CƠ HỌC KẾT CẤU 2. ĐÁP ÁN ...
. 11 DAO ĐỘNG & ĐỘNG LỰC HỌC CÔNG TRÌNH. 3 .... THỦY LỰC (CHUYÊN ĐỀ LÕI 1: THIẾT KẾ 1 LOẠI.
TP. HỒ CHÍ MINH. KHOA XÂY DỰNG & CƠ HỌC ỨNG DỤNG ... 1. Tên học phần: Kết cấu nhà cao tầng. Mã học phần: HRBS421217. 2. Tên Tiếng Anh: ... đề liên quan đến việc thiết kế và thi công các  7.
KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 ... 7 cƠ CHẤT LỎNG + THÍ NGHIỆM. 2| 1 |cơ ... 12 |cƠ KẾT CẤU1 (CƠ HỌC KẾT CẤU 1) + BTL .... 67 |TIN HỌC CHUYÊN ĐỀ.
MÔN CƠ HỌC KẾT CẤU. I. Phân tích cấu tạo hình học của hệ. 1. Lý thuyết: ... Bước 2: Vận dụng phương pháp tách nút, phương pháp mặt cắt đơn giản để xác.
kiến thức cơ bản nhất để giải các bài toán liên quan đến hệ thanh, tính toán sức bền của ... trên cơ sở các bài giảng về Sức bền vật liệu và Cơ học kết cấu trong khung ... 1. CHƯƠNG 1. Các khái niệm cơ bản. 8. 1.1  thm trở lên. 7.
Cơ học kết cấu (CHKC) là môn khoa học Lý thuyết. – Thực nghiệm trình bày ... làm cơ sở để kiểm tra các điều kiện bền, cứng và ổn định (hiện đại: tuổi .... Thí dụ: 1.1 CÁC KHÁI NIỆM (TT). Chương 1: Cấu tạo hình học của hệ phẳng. 5. Hệ BBH.
Thi công được các loại công trình thuỷ, công trình giao thông, công trình dân dụng và công nghiệp. - Tổ chức .... 19 158003 Cơ học kết cấu 1. 3 27 36 135. 17.
Các đề tài NCKH các cấp đã được thực hiện có chất lượng, được đánh giá cao, ... KS Đỗ Thị Hằng. 3. Các môn giảng dạy ở bậc Đại học. 1. Cơ học kết cấu. 5.
Các thành phần nội lực: Môn Cơ học kết cấu chủ yếu xác định 3 thành phần nội lực: - Mômen .... 1. Khái niệm: Biểu đồ nội lực là đồ thị biểu diễn quy luật biến thiên của nội lực dọc theo ... Đường chuẩn: là hệ trục dùng để dụng các tung độ n phụ trách các học phần Đồ án môn học để nhận kế hoạch thực hiện.
Bài 1: Phân tích cấu tạo hình học của hệ. Điều kiện cần: 2. 3. 3 n T. K. H. cấp thoát nước .... Cơ học kết cấu 1.
viết bởi XM Trần - ‎2013
CƠ HỌC KẾT CẤU II. Page 1. CHƯƠNG 5: TÍNH HỆ SIÊU TĨNH BẰNG ... bằng tĩnh học không thôithì chưa đủ để xác định toàn bộ các phản lực và nội lực.
25 thg 3, 2018 - Giờ thi Phòng thi Ghi chú. 1. 3. Kết Cấu bê tông. 1. Ghép Kết cấu ... 1. Ghép Cơ học kết cấu-1-. 16-(HL). 12/05/2018. Phạm Mỹ Linh. 6. 3 ... Sinh viên có lịch thi trùng nhiều môn đềnghị liên hệ phòng 10D3 - Phòng Đào trước ...
CB014. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác. 2(2, 0, 0). Lênin 1. 2 CB004 .... thi công. Đồ ánkết cấu bê tông cốt thép .... Chuyên đề thi công công trình.
3 thg 11, 2014 - 1. Mở đầu. Trong lịch sử tính toán, thiết kế kết cấu theo độ tin ... nghiên cứu này chỉđề cập đến tối ưu hóa ràng buộc độ tin cậy hàm ... thì tùy theo dạng toán học của hàm mục tiêu và điều ..... Cơ học kết cấu 1 và 2. Nhà xuất ...
1. Mục tiêu đào tạo a. Chương trình đào tạo (CTĐT) đáp ứng mục tiêu đào tạo kỹ ... dựng, có khả năng Khảo sát, Thiết kế, Thi công, Quản lý dự án các công trình xây ... Có kiến thức cơ bản về khoahọc tự nhiên để đáp ứng việc tiếp thu các kiến ... phục vụ việc tiếp thu kiến thức chuyên ngành vềkết cấu (kết cấu bê tông cốt ...
19 thg 6, 2018 - Môn thi: Cơ học kết cấu. Mã HP: DC2CT27. Địa điểm: 302A1. Ngày thi: T/g thi: 7h30. GK1. GK2. KL. 0. 1. 1. 67DCCD10001 NGUYỄN ĐỨC ...
23 thg 6, 2017 - 1. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO. (Kèm theo Quyết định số: ... địa chất công trình, cơ học đất, cơ học kết cấu, kết cấu thép - gỗ, kết cấu bê tông cốt thép, ... kỹ thuật và tổ chức thi công, dự toán... để giải quyết tốt các nội dung liên ...
1. Ngành Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng. - Mã ngành: 7510102 ... Áp dụng các kiến thức khoa học tự nhiên để giải các bài toán thuộc lĩnh vực ... Có kỹ năng thực hiện các thí nghiệm, đo lường; phân tích diễn giải các kết quả ... Có khả năng thiết kế các kết cấu hoặc quy trình công nghệ trong lĩnh vực công.
26 thg 10, 2018 - SINH VIÊN PHẢI CÓ MẶT TẠI PHÒNG THI ĐÚNG GiỜ. ... KÝ THI LẠI VÀ MANG THEO BIÊN LAI THU LỆ PHÍ THI LẠI ĐỂ ĐỐI CHIẾU KHI CẦN THIẾT. ... 1. 04/11/2018. 07 giờ 30. C601. 7. 5XDDD00016. Cơ học kết cấu 2.
22 thg 4, 2017 - 1. Lịch thi: Từ 15/04/2017 đến 07/05/2017 (Lịch thi chi tiết kèm theo). 2. Phân công tổ chức thi: 2.1. Phòng Khảo thí & ĐBCL: - Tổ chức thi rọc phách cho các học phần của Khoa Cơ sở cơ bản, Lý luận chính ... bộ giám sát đề thi tại tất cả các buổi thi; Chấm thi và nộp kết quả thi về ..... 16202 Cơ học kết cấu 1.
22 01012026 Cơ học kết cấu 1. 4 ... PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD ĐH. Độc lập - Tự do - Hạnh ..... 59 03033053 Chuyên đề về kỹ thuật nhân giống cây trồng. 2.
Vật lý 1. 13. Thí nghiệm Vật lý. 1. 1. Vật lý 2. 14. Hoá học đại cương. 2. 2. 15 ... 2. Cơ học kết cấu 1. 32. Địa chất công trình. 2. 2. 33. Thực tập Địa chất công .... tự chọn (sinh viên có quyền tự chọn các học phần sau vào chuyên đề 1 và chuyên.
20 001005 Toán chuyên đề 1. 2 x. 001001 ... 1 x. 26 091031 Sức bền vật liệu 2. 3 x. 091021. 27 091051 Cơ học kết cấu 1. 3 x. 091021 ... 30 112001 Thí nghiệm vật liệu xây dựng. 1 x. 092030. 31 091063 Cơ học kết cấu 2. 2 x. 091051.
Tuyển sinh Cao học đợt tháng 05 năm 2014 (Thông báo số 1). Căn cứ Quy ... Toán. Cơ học. Kết Cấu. 60580205-2. Kỹ thuật xây dựng công trình giao. | thông - Xây .... Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh - Dạng thúc đề thi tương đương trình độ A2 của.
ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN VÀ CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ ........................... .... Đối với cácthí sinh có bằng tốt nghiệp ĐH, chỉ tuyển sinh ngành/chuyên ngành tốt nghiệp phù .... ME6121 Cơ học vật liệu và kết cấu composite. 2. 2(2-1-0-4).
1 ngày). 0. 5. 10. 15. 20. 25. Đồ án. Kết cấu BT, Kết Cấu thép. Cơ lý thuyết ... viên, không kiểm trakết quả học tập, chuẩn bị ở nhà; bài giảng, đề thi chỉ tập trung.
6.2 Phương pháp lực để tính kết cấu siêu tĩnh chịu tác dụng của tải trọng cố ...... Vị trí của tải trọng di động P = 1 được xác định bằng tọa độ z, thí dụ trên hình.
Phần 1. LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN VÀ Cấu Tạo. KHUNG BÊTÔNG CỐT THÉP ... Trong phạm vi tài liệu này chỉ đề cập đến kết cấu khung bêtông cốt thép toàn ..... Theo nguyên tắc mô hình hoá của cơ học kết cấu thì mô hình kết cấu khung.
ây dựng cầu nhịp lớn hiện đại. Thép: Những kết cấu lại nhịp lớn mới nhất. 1. Bản tiếng Anh của teel .... học của độ thông thoáng, giảm các phần tử chéo và các chi tiết nối kết. .... Yongnam Singapor thắng thầu tháng 4 năm 2008 để thi công hạng mục .... ga Osaka” nêu rõ hướng phát triển đô thị cơbản của thành phố Osaka ...
10 thg 12, 2018 - 11 Cơ học kết cấu. Cơ học kết cấu-1-18 (01)/K61_KTCTXD. 303.G1. Tự luận 90'. Ca 2(13:30-15:00). 12 Đồ án thiết kế sản phẩm nội thất.
4 thg 5, 2018 - Hiểu biết về các tiêu chuẩn thiết kế, thi công xây dựng trong nước và nước ngoài. - Có trình độ ... Có kiến thức cơ bản vững chắc để có thể tiếp tục tự học nhằm không ngừng nâng .... 00709 Kết cấu bêtông cốt thép 1. 3(3,0,6).
Page 1 ... pháp nghiên cứu để tiếp tục phát triển chuyên môn, kết hợp với kỹ năng làm việc nhóm và làm ... Kiến thức sâu về Sức bền vật liệu, Cơ học kết cấu,.
14 thg 1, 2018 - HNAD201 TN+TL BM Vật lý coi thi. 11. 3. 1. 4010301 Hóa học đại cương ... 4030507Cơ học kết cấu 1 + BTL1 .... 4090226 Chuyên đề 1+2.
1. Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học (VLVH) bao ... Chương trình VLVH trình độ đại học hoặc cao đẳng được xây dựng trên cơ sở ... kết cấu riêng như một phần củahọc phần hoặc được kết cấu dưới dạng tổ hợp từ nhiều ..... Đề thi kết thúc học phần phải ghi rõ thời gian làm bài, có chữ.
Đơn vị phối hợp đào tạo: Viện Cơ học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 2. ... + Đối tượng dựthi: thí sinh có trình độ tốt nghiệp THPT tham gia kỳ thi ... (hiểu các cấu trúc điều khiển, các kiểu dữ liệu có cấu trúc, hàm/chương trình con, biến ... Viết đơn giản nhưng liên kết về các chủ đề quen thuộc hoặc cá nhân quan.
QC
098 515 03 95
Tất cả các bài tập được giải chi tiết, đầy đủ, rõ ràng. Thuận tiện cho ôn luyện. Khoa học,dễ hiểu,ngắ
22

> XEM THÊM TÀI LIỆU BÁO CÁO - LUẬN VĂN KHÁC:
Chất lượng dịch vụ

Hoặc tại đây: