Viễn thông

Xem tài liệu Điện tử + lập trình PLC, CAD/ CAM và 
Toán Logic khác  >> LẬP TRÌNH LOGIC
Tài liệu Điện tử Viễn thông (English)
Viễn thông điện tử
Tên tài liệu Kích thước Đường dẫn Mô tả
Analog and Mixed Signal Modeling.pdf 608 KB \Vien thong\Analog and Mixed Signal Modeling.pdf  
CDMA co the.pdf 281 KB \Vien thong\CDMA co the.pdf  
Cong nghe CDMA.pdf 899 KB \Vien thong\Cong nghe CDMA.pdf  
Cuoc song di dong - nhung dieu dang kinh ngac.pdf 1.1 MB \Vien thong\Cuoc song di dong - nhung dieu dang kinh ngac.pdf  
Dien thoai di dong tren PDA - tat ca trong mot.pdf 100 KB \Vien thong\Dien thoai di dong tren PDA - tat ca trong mot.pdf  
Dien thoai di dong.pdf 358 KB \Vien thong\Dien thoai di dong.pdf  
Ericsson T39m lay lai the can bang.pdf 134 KB \Vien thong\Ericsson T39m lay lai the can bang.pdf  
Ghi am khong can bang.pdf 110 KB \Vien thong\Ghi am khong can bang.pdf  
Kluwer - Embedded Software For Soc - (By Laxxuss).pdf 19.1 MB \Vien thong\Kluwer - Embedded Software For Soc - (By Laxxuss).pdf  
Ly thuyet vien thong.pdf 2.2 MB \Vien thong\Ly thuyet vien thong.pdf  
Phong cach rieng trong the gioi di dong.pdf 154 KB \Vien thong\Phong cach rieng trong the gioi di dong.pdf  
Signal - to - Noise Ratio.pdf 176 KB \Vien thong\Signal - to - Noise Ratio.pdf  
Thong tin quang vo tuyen.pdf 1014 KB \Vien thong\Thong tin quang vo tuyen.pdf  
Ung dung cong nghe CDMA trong mang thong tin di dong (Trinh Quoc Bao).PDF 808 KB \Vien thong\Ung dung cong nghe CDMA trong mang thong tin di dong (Trinh Quoc Bao).PDF  
WirelessCommunication.pdf 3.3 MB \Vien thong\WirelessCommunication.pdf  
Xu ly cuoc goi dich vu dien thoai IP va ung dung trong Gateway PSTN-IP (Thai Quang Tung).pdf 560 KB \Vien thong\Xu ly cuoc goi dich vu dien thoai IP va ung dung trong Gateway PSTN-IP (Thai Quang Tung).pdf