Trang chia sẽ: "Mã giảm giá", "Khuyến mãi hôm nay", Danh sách tốt nhất thu thập nguồn đáng tin cậy, Chia sẻ Kinh nghiệm tham khảo
Top VN - "Mã giảm giá", "Khuyến mãi hôm nay", Danh sách tốt nhất thu thập nguồn đáng tin cậy, Chia sẻ Kinh nghiệm tham khảo

Danh mục: "Tài liệu Kinh tế"

Bài học Kinh doanh Bán hàng Online Cần làm gì Chuyên đề Chuyện tình cảm Chuyện vợ chồng Cơ hội Kinh doanh Có nên làm Có nên mua Đắc nhân tâm Dạy con làm giàu Dạy làm giàu Dạy làm người Đề thi - Đáp án Đề thi Địa lý Đề thi Lớp 1 Đề thi Lớp 10 Đề thi Lớp 12 Đề thi Lớp 2 Đề thi Lớp 5 Đề thi Lớp 6 Đề thi Lớp 9 Đề thi tham khảo Đề thi THPT Quốc gia Đề thi Tin học Đề thi Toán học Đề thi trắc nghiệm Đề thi Tuyển sinh Dị ứng Điểm chuẩn ĐH Điện thoại Download tạp chí kinh tế phát triển English Hàng xách tay Học làm giàu Hoc sinh cấp 3 Hoc sinh lớp 1 Hoc sinh lớp 10 Hoc sinh lớp 12 Hoc sinh lớp 2 Hoc sinh lớp 5 Khoa hoc Khuyến mãi của Adayroi Khuyến mãi của Sendo Khuyến mãi hôm nay Kiếm tiền Kinh doanh Kinh doanh Online Kinh tế Luận án Tiến sĩ Luận án Tiến sĩ Kinh tế Luận văn - Báo cáo Luận văn Thạc sĩ Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Mã giảm giá Mã giảm giá Adayroi Mã giảm giá Lazada Mã giảm giá Sendo Mã giảm giá Shopee Mã giảm giá túi balo Mã giảm giá vali Ma-giam-gia Môn Tiếng Anh Môn Tiếng Trung Môn Tin học Môn Toán Năm học 2018 Năm học 2019 Năm học 2020 Nên làm gì Nghiên cứu Kinh doanh Nghiên cứu Pháp luật xã hội Ngoại tình Người yêu củ Phụ nữ Quấy rối Sách Sách English Sách hay nhất Sách Lớp 2 Sách Lớp 5 Sách Lớp 9 Sách tâm lý Sách Tiếng Anh Sách Tin học Sản phẩm khuyến mãi Sau đại học Sức khỏe Tài liệu Cơ học kỹ thuật Tài liệu Kinh tế Tài liệu Kỹ thuật Tài liệu Kỹ thuật Cầu đường Tài liệu Kỹ thuật Ceramic Tài liệu Kỹ thuật Chế tạo Tài liệu Kỹ thuật Cơ điện tử Tài liệu Kỹ thuật Cơ khí Tài liệu Kỹ thuật Công trình biển Tài liệu Kỹ thuật Dầu khí Tài liệu Kỹ thuật Dệt may Tài liệu Kỹ thuật Điện tử Tài liệu Kỹ thuật Điều khiển tự động Tài liệu Kỹ thuật Hạ tầng cơ sở Tài liệu Kỹ thuật Hàng không Tài liệu Kỹ thuật Hạt nhân Tài liệu Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp Tài liệu Kỹ thuật Hệ thống truyền thông Tài liệu Kỹ thuật Khai thác thủy sản Tài liệu Kỹ thuật Luyện kim Tài liệu Kỹ thuật máy tính Tài liệu Kỹ thuật Sinh học Tài liệu Kỹ thuật Viễn thông Tài liệu miễn phí Tài liệu tham khảo Tài liệu Tiếng Anh Tài liệu Toán Tài liệu Vật lý Tạp chí kinh tế Tiền bạc Tiếng Anh Tiếng Hoa Tiếng Trung Quốc Tìm việc làm Tin học Tin tức công nghệ Tư vấn review Tuyển sinh Cao đẳng Tuyển sinh Đại học Tuyển sinh Đại học 2019 Tuyển sinh Trung cấp
Showing posts with label Tài liệu Kinh tế. Show all posts

Luận văn có đề tài "Lòng trung thành" tốt nghiệp miễn phí
Chứa các yếu tố hưởng đến lòng trung thành của khách hàng,,các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên. Mô hình nghiên cứu lòng trung thành của khách hàng,,lý thuyết về lòng trung thành của khách hàng
Thang đo lòng trung thành của khách hàng,,mô hình lòng trung thành của khách hàng, các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành thương hiệu

1.  Lý thuyết về lòng trung thành

Hiện nay, không chỉ tại Việt Nam mà các nƣớc trên thế giới các nghiên cứu về lòng trung thành của nhân viên luôn thể hiện đƣợc vai trò của nó trong việc hỗ trợ quản trị nhân sự trong không chỉ cho các doanh nghiệp mà còn trong các tổ chức công quyền, phi chính phủ.... Hiện nay có nhiều khái niệm liên quan đến sự trung thành. Theo từ Niehoff, Moorman, và Fuller (2001) thì lòng trung thành là những biểu hiện mang tính chủ động về lòng tự hào và sự tận tâm với tổ chức. Bên cạnh đó theo Allen & Meyer (1991) là điều kiện tâm lý phản ánh mối quan hệ của cá nhân với tổ chức. Theo Porter, et al (1979) thì sự trung thành sự tƣơng quan giữa mỗi cá nhân với tổ chức và nó có sự tin tƣởng mạnh đối với mục tiêu, giá trị của tổ chức và sẵn sàng nỗ lực có thể để phục vụ tổ chức và có mong muốn lơn lao để tiếp tục đƣợc làm việc tại tổ chức. Theo một quan điểm khác thì lòng trung thành đƣợc xem nhƣ là một hình thức cam kết quả nhân viên với tổ chức, nó yêu cầu những hành động của ngƣời nhân viên có sự quan tâm hơn đối với ông chủ hoặc công ty (Elegido, 2013). Nhƣ vậy, có thể hiểu lòng trung thành của nhân viên đồi với tổ chức đƣợc hiểu là sự tin tƣởng của nhân viên đối với tổ chức, đối với ngƣời chủ của mình, đồng thời cũng thể hiện sự tin tƣởng của họ đối với các mục tiêu, giá trị của tổ chức mình đang làm việc.

2 Các lý thuyết nhằm tìm hiểu các yếu tố tác động đến lòng trung thành của nhân viên

 Thuyết cấp bậc nhu cầu của Maslow: Năm 1943, Maslow đã phát triển lý thuyết về “Thứ bậc nhu cầu” của con ngƣời (Hierarchy of Need) gồm 5 cấp bậc. Ông sắp xếp các nhu cầu của con ngƣời theo một hệ thống trật tự cấp bậc theo hình kim tự tháp, trong đó các nhu cầu ở mức độ cao hơn muốn xuất hiện thì các nhu cầu ở mức độ thấp hơn phải đƣợc thỏa mãn trƣớc. Nhƣng bản hoàn chỉnh và đầy đủ nhất của lý thuyết này đƣợc đƣa ra vào năm 1954, năm thứ bậc nhu cầu đó lần lƣợt là: (1) Nhu cầu sinh lý (2) Nhu cầu an toàn, (3) Nhu cầu xã hội, (4) Nhu cầu đƣợc tôn trọng, (5) Nhu cầu thể hiện mình
Luận văn "Lòng trung thành" tốt nghiệp miễn phí.

Mô hình hiệu chỉnh trong nghiên cứu của Ketbi (2006)
 Kết quả cho thấy, đối với lòng trung thành của nhân viên là những ngƣời làm việc trong lĩnh vực hành chính công tại sở cảnh sát Sharjah, cho thấy rằng, có mối quan hệ giữa sự trung thành của nhân viên với các biến nhƣ môi trƣờng làm việc, đặc điểm cá nhân của nhân viên. Nghiên cứu của Nguyễn Thị Thu Hằng và Nguyễn Khánh Trang (2013). Nghiên cứu này đánh giá tác động của các yếu tố đến lòng trung thành của nhân viên làm việc tại các tổ chức tại tại Tp.HCM.

Nội dung có chứa chủ đề như sau:  Luận văn "Lòng trung thành" 
Báo cáo định dạng file pdf /doc Sách tài liệu
Xem tài liệu ở Top 123 & Tải về: Miễn phí
Vui lòng chia sẻ giúp Trang ww.top123.vn Bạn nhé (^_^)
--------- Tổng hợp link ---------------------------------
Lòng trung thành thương hiệu (Brand. Loyalty). Khi thực hiện nghiên cứu về sức mạnh của một thương hiệu thì tác giả Thọ và cộng sự. (2011) cho rằng có 02 
> XEM THÊM TÀI LIỆU BÁO CÁO - LUẬN VĂN KHÁC:
Chất lượng dịch vụ

Luận văn "Yếu tố Ảnh hưởng" tốt nghiệp miễn phí
Kho Luận văn "Yếu tố Ảnh hưởng" tải Luận văn miễn phí
Thư viện Luận văn "Yếu tố Ảnh hưởng" miễn phí, Download Luận văn "Yếu tố Ảnh hưởng" thạc sĩ miễn phí
Thư viện Luận văn "Yếu tố Ảnh hưởng" thạc sĩ miễn phí, Luận văn "Yếu tố Ảnh hưởng" môi trường miễn phí
Website Top123 download Luận văn tốt nghiệp miễn phí
Luận văn "Yếu tố Ảnh hưởng" tốt nghiệp miễn phí - Kho Luận văn Miễn phí

1. Đặt vấn đề
Liên quan đến các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường đại học của học sinh, Chapman (1981) cho rằng sự lựa chọn trường đại học bị tác động bởi một nhóm các nhân tố đặc điểm cá nhân trong sự kết hợp với hàng hoạt các ảnh hưởng bên ngoài. Những ảnh hưởng bên ngoài này có thể được nhóm thành ba nhóm lớn: (1) sự ảnh hưởng của những người quan trọng; (2) những đặc điểm cố định của cơ sở đào tạo; và (3) những nỗ lực truyền thông của cơ sở đào tạo đến sinh viên tiềm năng. Sau Chapman, Perna (2006) đề xuất mô hình lý thuyết về sự lựa chọn trường đại học của học sinh dựa trên kết hợp cách tiếp cận kinh tế và xã hội học và nhận được ủng hộ của Serna (2015). Trung tâm của mô hình là tiếp cận kinh tế, trong đó quyết định lựa chọn trường đại học dựa trên sự so sánh giữa lợi ích mong đợi với chi phí mong đợi. Lợi ích mong đợi bao gồm cả lợi ích tiền bạc và lợi ích không tính bằng tiền; trong khi đó chi phí mong đợi bao gồm chi phí tham dự học đại học và chi phí cơ hội. Tuy nhiên, khác với cách tiếp cận kinh tế đơn thuần, mô hình lý thuyết được đề xuất chỉ ra rằng việc tính toán chi phí và lợi ích mong đợi được kết nối với nhiều lớp hoàn cảnh. Perna giả định rằng quyết định học đại học của mỗi cá nhân còn được định hình bởi 4 lớp hoàn cảnh: (1) đặc điểm của cá nhân, (2) hoàn cảnh trường học và cộng đồng, (3) hoàn cảnh của giáo dục đại học, (4) hoàn cảnh của môi trường xã hội rộng, kinh tế và chính sách. Bằng cách nhấn mạnh vào các lớp hoàn cảnh, mô hình lý thuyết của Perna thừa nhận sự khác biệt giữa các nhóm học sinh về nguồn lực sẽ định hình sự lựa chọn trường đại học. 
Luận văn "Yếu tố Ảnh hưởng" tốt nghiệp miễn phí - Kho Luận văn Miễn phí

2. Tóm tắt
Trên cơ sở lý thuyết của Maslow, Vroom.... và các nghiên cứu trƣớc, nghiên cứu này đƣợc thực hiện thông qua 2 giai đoạn nghiên cứu: nghiên cứu định tính và định lƣợng. Nghiên cứu định tính nhằm hoàn thiện các thang đo lƣờng và cuối cùng là phƣơng pháp định lƣợng với các công cụ nhƣ thống kê mô tả, Cronbach’s Alpha, EFA và hồi quy bội. Kết quả cho thấy kiểm định Cronbach’s Alpha cho thấy sau khi loại biến MTLV1 các thang đo đều đạt yêu cầu về độ tin cậy. Kết quả phân tích nhân tố cũng cho thấy sau khi loại biến TN1 có 7 nhân tố đƣợc thành lập, trong đó có 6 nhân tố biến độc lập và 1 nhân tố biến phụ thuộc. Cuối cùng là kết quả phân tích hồi quy bội, kết quả hồi quy cho thấy tất cả các biến độc lập thu nhập; môi trƣờng làm việc; đồng nghiệp; khen thƣởng; mối quan hệ với cấp trên; và đào tạo và thăng tiến là tác động thuận đến lòng trung thành của nhân viên. Và tất cả các biến này đều có sự tác động thuận chiều đến lòng trung thành của nhân viên trong đó sự tác động của sự khen thƣởng và ghi nhận là mạnh nhất, tiếp đến là đào tạo và thăng tiến; và mối quan hệ đồng nghiệp, đây là 3 biến có tác động mạnh nhất đến lòng trung thành. Nhƣ vậy, với 6 giả thuyết đƣợc trình bày thì kết quả cho thấy tất cả 6 giả thuyết này đều đƣợc chấp nhận.

Chuyên đề Luận văn: Yếu tố Ảnh hưởng
Nội dung có chứa chủ đề như sau:  Luận văn "Yếu tố Ảnh hưởng" 
Báo cáo định dạng file pdf /doc Sách tài liệu
Vui lòng chia sẻ giúp Trang ww.top123.vn Bạn nhé (^_^)

== link tổng hợp==
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng áp dụng tiêu ... - VNUA 1/tai-lieu/ua.edu/tai-lieu//tapchi/Upload/2102014-tc%20so%205%2019.pdf
Từ khóa: Ảnh hưởng, chăn nuôi lợn, nhân tố, phân tích, tiêu chuẩn VietGAP. Analysis of Factors Affecting the Applicability of Swine Raising Standards towards ...
[PDF]các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn theo học chương trình ... Tai Lieu Mien Phi /CSKTPT/article/view/30856/26178
Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm hiểu về đặc điểm nhân khẩu học và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến quyết định chọn trường đại học ...
[PDF]Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hoàn thành đề tài nghiên cứu ... Tai Lieu Mien Phi /JSTD/article/download/25260/21580
29 thg 10, 2010 - Nghiên cứu này nhằm phân tích ảnh hưởng của các yếu tố tới mức độ hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học do sinh viên thực hiện.
[PDF]các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn cà phê ngoại của ... Tai Lieu Mien Phi //Resources/Docs/LUẬN%20VĂN%20TRUC%20LINH.pdf
Tôi cam đoan rằng luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn cà phê ngoại của người tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh” này là bài nghiên cứu hoàn ...
[PDF]các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn nơi làm việc: trường hợp ... sj.ctu.edu/tai-lieu//ql/.../16.%20HUYNH%20TRUONG%20HUY_130-139_.pdf
Bên cạnh đó, những yếu tố về nhân khẩu học cũng có ảnh hưởng ý nghĩa ... Yếu tố thứ hai ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nơi làm việc đó là môi trường.
[PDF]các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của ... sj.ctu.edu/tai-lieu//ql/.../13-XHNV-NGUYEN%20QUOC%20NGHI(91-101).pdf
14 thg 8, 2015 - Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định và đánh giá các yếu tố khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến mức độ đáp ứng yêu cầu công ...
[PDF]nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định thuê mặt bằng kinh ... graduate.hbu.edu/tai-lieu//.../TRẦN%20THỊ%20THẢO%20NGUYÊN%20%20146021062....
Tôi xin cam đoan đề tài: "Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định thuê mặt bằng kinh doanh của tiểu thương chợ trung tâm Buôn Ma Thuột ".
[PDF]CáC YẾu tỐ ảnh hưởng ĐẾn sỰ LỰa ChỌn nhÀ ... - Đại học Văn Hiến .vhu.edu/tai-lieu//.../Các%20yếu%20tố%20ảnh%20hưởng%20đến%20sự%20lựa%20c...
tÓm tẮt. Nghiên cứu nhằm đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến sự lựa chọn nhà cung cấp của khách hàng và mối liên hệ giữa các yếu tố này.
[PDF]thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của ... - Vnuf vnuf.edu/tai-lieu//documents/4400543/5703735/17.Nguyen.Thuy.Dung.pdf
TÓM TẮT. Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, là một trường đầu ngành về đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Lâm nghiệp trong phạm vi toàn ...
[PDF]nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng thị giác của trẻ em vci/tai-lieu/u.edu/tai-lieu//upload/15022/pdf/576384fb7f8b9a62578b45f6.pdf
TÓM TẮT. Bài báo đã phân tích khái quát về hệ thống thị giác, cơ chế nhìn của mắt và các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng thị giác của trẻ em. Nghiên cứu ...
[PDF]một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản trị và hành chính ... - papi papi.org/tai-lieu//wp-content/uploads/2011/12/05-04-13-SocTrang_TraVinh.pdf
những yếu tố tác động hay ảnh hưởng tới hiệu quả công tác quản trị và hành ... Yếu tố nào có ảnh hưởng đến những khác biệt trong chất lượng quản trị và.
[PDF]Các yếu tố ảnh hưởng đến việc hội nhập của trẻ khuyết tật trong ... stdj.scienceandtechnology/mien-phi//tai-lieu//index.php/stdj/article/download/480/867/
13 thg 11, 2018 - TÓM TẮT: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về một số yếu tố ảnh hưởng đến việc hội nhập của trẻ khuyết tật trong trường học tại 3 trường.
[PDF]đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến định hướng ... - Tạp chí Giáo dục tapchigiaoduc.moet.gov/tai-lieu//vi/magazine/download/?download=1&catid...
Sự lựa chọn của bản thân có ảnh hưởng quyết định đến định hướng nghề nghiệp. Yếu tố tự thân cá nhân HS được xem là một trong những yếu tố quan trọng ...
[PDF]Một số nhân tố ảnh hưởng đến sự quan tâm tham gia bảo hiểm xã hội ... js/tai-lieu/u.edu/tai-lieu//EAB/article/view/346/328
[PDF]Một số nhân tố ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm - VOER voer.edu/tai-lieu//pdf/d371ec03/1
Là những nhóm nhân tố bên ngoài sự kiểm soát của doanh nghiệp có ảnh ... kỹ thuật công nghệ làyếu tố rất năng động và ảnh hưởng ngày càng lớn đến tiêu ...
[PDF]các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đổi mới công nghệ của các ... tckh.tvu.edu/tai-lieu//sites/default/files/magazine-pdfs/tapchiso14_pdf_10.pdf
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết ... đó, nhân tốtriển vọng tương lai của doanh nghiệp ảnh hưởng mạnh nhất ...
[PDF]nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hợp tác trong chuỗi cung sdh.ueh.edu/tai-lieu//?wpfb_dl=14
Tôi xin cam đoan Luận án tiến sĩ kinh tế “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ..... 2.6.2 Về mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hợp tác trong chuỗi ...
[PDF]nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm ... - ResearchGate .researchgate.net/.../NGHIEN-CUU-CAC-YEU-TO-ANH-HUONG-DEN-D...
Nghiên cứu với mục tiêu đánh giá động lực làm việc và một số yếu tố ảnh ... Từ khóa: Động lực làm việc, yếu tố ảnh hưởng, nhân viên y tế, tỉnh Vĩnh Long.
[PDF]các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ gia đình trong vùng ảnh ... .agu.edu/tai-lieu/:8080/bitstream/AGU.../1/12%20-%20Do%20Huu%20Nghi_0.pdf
viết bởi ĐH Nghị - ‎2016
20 thg 6, 2015 - kết luận rằng các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ như trình độ học vấn, diện tích đất, thời gian cư trú tại địa phương, khoảng cách ...
[PDF]các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ thương mại di động ... tckh.ou.edu/tai-lieu//vi/downloadfile?idbaiviet=290
Nghiên cứu này nhằm giới thiệu thang đo các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ thương ... Trong đó, tính linh hoạt là yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất.
[PDF]phân tích tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh ... hce.edu/tai-lieu//upload/file/BaiBao/21-phanthiminhly.pdf
TÓM TẮT. Dựa trên kết quả khảo sát 112 doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) trên địa bàn tỉnh. Thừa Thiên - Huế, bài viết xác định và lượng hoá tác động của ...
[PDF]NGHIÊN CỨU CỦA CEPR Các nhân tố ảnh hưởng tới mức độ ... - VEPR vepr.org/tai-lieu//upload/533/20170428/NC-05.pdf
28 thg 4, 2017 - Trong điều kiện hợp tác kinh tế đặc biệt là hợp tác thương mại trong khu vực. ASEAN và ASEAN+3 (bao gồm 10 nước ASEAN và ba nước ...
[PDF]Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển làng nghề kết hợp du lịch ở Đồng .cantholib.org/tai-lieu//database/Content/918.pdf
du lịch, đó là các yếu tố ảnh hưởng đến nhận định của du khách về các địa ... năng hiểu biết của các hộ làng nghề là các yếu tố chính ảnh hưởng đến phát triển ...
[PDF]Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng thương ... /.../Bài%20của%20ThS.%20Phạm%20Dương%20Phương%20T...
Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam. CHÍNH SÁCH & THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH- TIỀN TỆ. Phạm Dương ...
[PDF]Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tại các ngân hàng thương mại ... - UEF .uef.edu/tai-lieu//newsimg/tap-chi-uef/2016-05-06-28/8.pdf
ghiên cứu nhằm mục đích tìm hiểu bằng chứng thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro của 27 ngân hàng thương mại VN từ năm 2005-2014. Thông.
[PDF]CÁC NHÂN TỐ NỘI SINH, NGOẠI SINH ẢNH HƯỞNG ÐẾN ... - VNEP /tai-lieu/ep.org/tai-lieu//.../Cac%20nhan%20to%20noi%20sinh%20ngoai%20sinh%20anh%...
I. Ý nghĩa của hoạt động dịch vụ của HTX với xã viên trong sản xuất nông nghiệp. 1.1. Các lo i hình d ch v c a HTX i xã viên trong s n xu t nông nghi p. Sản xuất ...
[PDF]Nghiên cứu những yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng cà ... - DỰ ÁN anthanhnguyen.weebly/mien-phi//.../[thnn2][nghiencuumarketing][pdf][final]_trần_thị_m...
giáo và bạn bè, các anh chị khóa trên,em đã hoàn thành đề tài “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng cà phê nguyên chất của giới trẻ thành phố ...
[PDF]nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng ðến quyết ðịnh lựa chọn dịch vụ ... tailieuso.udn/tai-lieu//bitstream/TTHL_125/6104/2/PhanTienHoang.TT.pdf
viết bởi TH Phan - ‎2015
quyết định lựa chọn đề tài: “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ truyền hình MyTV của khách hàng cá nhân tại tỉnh Quảng Bình” ...
[PDF]Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập môn học quản trị học của ... tailieudientu.lrc.tnu.edu/tai-lieu//Upload/.../brief_48526_52439_14920151682930.pdf
TÓM TẮT. Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập môn học. Quản trị học của sinh viên trường Đại học Kinh tế và ...
[PDF]trần văn huynh nhân tố ảnh hưởng tới động lực làm việc của công ... ulsa.edu/tai-lieu//uploads/file/caohoc/.../QT04049_TranVanHuynh4B.pdf
NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC. CỦA CÔNG CHỨC TẠI SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH. VÀ XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH. LUẬN VĂN THẠC

> XEM THÊM TÀI LIỆU BÁO CÁO - LUẬN VĂN KHÁC:
Chất lượng dịch vụ

TOP123 VN xin trân trọng giới thiệu:
Các tìm kiếm liên quan đến Marketing căn bản
tài liệu marketing căn bản, Tai lieu TOP 123 đại học kinh tế:Marketing căn bản philip kotler pdf download
Tải Giáo trình marketing căn bản đại học kinh tế, marketing căn bản ueh, công thức marketing căn bản
Tài tài liệu Ôn tập marketing căn bản, mục tiêu môn học marketing căn bản, sách giáo trình marketing căn bản
Marketing căn bản - Tài liệu Marketing - Tải tài liệu Miễn phí
> TOP123.VN / Tailieu /bitstream/1247/10560/1/Marketing%20can%20ban.pdf
Định dạng tệp: PDF/Adobe Acrobat
kiến thức Marketing căn bản cho các sinh viên hệ đào tạo từ xa ngành quản trị ... Tài liệu được biên soạn dựa trên giáo trình “Marketing căn bản” của tác giả, ...
TOP123.VN / Tailieu //.../ 22%20Quy%20luat%20ban%20bien%20trong%20Marketing.pdf
Định dạng tệp: PDF/Adobe Acrobat
những quy luật cơ bản có khả năng chi phối nhất định đến sự thành công ... vấn đề căn bản trong marketing là thuyết phục khách hàng tiềm năng rằng công ty.
> TOP123.VN / Tailieu /.../Tong%20quan%20ve%20marketing%20quoc%20te.pdf
Định dạng tệp: PDF/Adobe Acrobat
+ tận dụng các nguồn lực có sẵn. + chi phí SX thấp. Marketing. -Nhu cầu tiềm năng đ/v các loại hàng hóa. -Các đặc tính cơ bảncủa SP. -Giá cả khách hàng sẵn ...
> TOP123.VN / Tailieu /bitstream/.../1/Marketing%20quoc%20te%20(3).pdf
Định dạng tệp: PDF/Adobe Acrobat
Marketing hỗn hợp (marketing-mix) là sự kết hợp cụ thể các thành phần cơ bản của marketing nhằm đạt được những mục tiêu đã đặt ra và đáp ứng được đòi ...
> TOP123.VN / Tailieu /bitstream/.../104_Dang%20Tuan%20Son%20Vn.pdf
Định dạng tệp: PDF/Adobe Acrobat
Chiến lược Marketing mix tại Công ty cổ phần. Hệ thống mạng thông tin ... Luận văn đã hệ thống hóa các vấn đề lý luận căn bản về chiến lược marketing mix;.
> TOP123.VN / Tailieu /bitstream/1247/8135/1/BAI%208.pdf
Định dạng tệp: PDF/Adobe Acrobat
hiệu quả quảng cáo như ý muốn, khi vấn đề ngân quỹ dành cho marketing nói chung và quảng cáo .... thường hướng tới các tiêu chí cơ bản khi cân nhắc sử.
> TOP123.VN / Tailieu /.../ Su%20that%20ve%20100%20That%20Bai%20Thuong%20Hieu%2...
Định dạng tệp: PDF/Adobe Acrobat
Phiên bản ebooknày được thực hiện theo bản quyền xuất bản và phát hành ấn bản tiếng Việt ..... sai sót marketing căn bản mà nhiều thương hiệu khác vẫn lặp.
> TOP123.VN / Tailieu /bitstream/1247/10525/1/Quan%20tri%20marketing.pdf
Định dạng tệp: PDF/Adobe Acrobat
Quan điểm sản phẩm dẫn đến căn bệnh “thiển cận trong marketing” chỉ chú ..... Hệ thống thông tin cơ bản nhất mà những người quản lý Marketing sử dụng là ...
TOP123.VN / Tailieu //bitstream/1247/.../Quan%20tri%20thuong%20hieu.pdf
Định dạng tệp: PDF/Adobe Acrobat
(i) Dưới góc độ Marketing – theo quan điểm truyền thống. ❖ (ii) Dưới góc độ ..... Các nhận biết cơ bản của thương hiệu (Brand Attributes). ▫ Các lợi ích thương ...
> TOP123.VN / Tailieu /bitstream/1247/10626/1/Kiem%20toan.pdf
Định dạng tệp: PDF/Adobe Acrobat
Thứ nhất: Kiểm toán là hoạt động độc lập, chức năng cơ bản của kiểm toán là xác ..... nghiệp vụ sử dụng máy tính, các phương pháp sản xuất, Marketing và mọi ..
>> XEM THÊM TÀI LIỆU MARKETING KHÁC:
Marketing căn bản - Tài liệu Marketing - Tải tài liệu Miễn phí

Giải quyết các vấn đề xã hội ở nước ta hiện nay
Tiểu luận quan điểm của đảng về giải quyết các vấn đề xã hội thời kỳ đổi mới, Quan điểm của đảng về giải quyết các vấn đề xã hội thời kì đổi mới
quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội trong thời kỳ đổi mới
Chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội của đảng, vì sao phải giải quyết các vấn đề xã hội
Tài liệu : nghiên cứuVấn đề tăng trưởng kinh tế và sự phân hóa giàu nghèo ở thành phố ...

Xem tài liệu ở TOP 123 & Tải về Miễn phí ở đây:
>> NGHIÊN CỨU XÃ HỘI

Top tài liệu miễn phi 
Nội dung có chứa các chủ đè như sau:
Tìm thêm:

Kết quả 1
----------


----------
Hiện nay, điều kiện kinh tế thị trường cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật và công nghệ, là yếu tố quyết định cho sự phát triển trí tuệ, sáng tạo ...
Tài liệu : nghiên cứuhội nhập và văn hoá kinh doanh việt nam - Viện nghiên cứu phát triển ...
Top tài liệu miễn phi ...a3c7...
Xây dựng văn hóa kinh doanh vừa là mục tiêu, vừa là thách thức lớn đối với hầu hết ..... thần hợp tác, cùng làm ăn, cùng có lợi, và cùng làm giàu phải được xem ...
Tài liệu : nghiên cứugiải quyết các vấn đề xã hội trong thời kỳ cnh, hđh- một số quan điểm ...
Top tài liệu miễn phi ...a489...
Giải quyết tốt các vấn đề xã hội là một trong những chủ trương, giải pháp lớn .... hội, khuyến khích nhân dân làm giàu hợp pháp” và “Các chính sách xã hội ...
Tài liệu : nghiên cứuthách thức đối với kinh tế hộ nông dân trước vấn đề phát triển bền ...
top tài liệu miễn phi 0fda99a2...
được chia cho các hộ gia đình làm kinh tế vườn theo lối tự túc, tự cấp), mà còn .... Theo một cách suy luận khác, chênh lệch giàu nghèo là rất lớn khi đang tồn.
Tài liệu : nghiên cứutoàn cầu hoá văn hoá đa tuyến - Viện nghiên cứu phát triển TPHCM
top tài liệu miễn phi 0e0c949f...
hạn, theo Wikipedia, “Toàn cầu hoá là khái niệm về quá trình đa dạng, phức tạp của ..... hoá để làm giàu trên sự bóc lột các nước thế giới thứ ba kém phát triển.
Tài liệu : nghiên cứuphân tầng xã hội hợp thức và sự hình thành tầng lớp xã hội ưu trội ...
Top tài liệu miễn phi ...d338...
Phân tầng xã hội "hợp thức" là một khái niệm được các nhà xã hội học nước ta đưa .... cao, họ vẫn có thể chiếm đoạt nhiều của cải, làm giàu bất chính và những ...
Tài liệu : nghiên cứuThách thức “Bản lĩnh văn hóa Việt Nam” của người Sài Gòn trong “nền ...
top tài liệu miễn phi fc9b5a91...
trong dung nạp triết lý của các tôn giáo khác không phải để thay thế đạo gốc mà là để mở rộng tri thức và làm giàu tư duy cho dân tộc mình. Đó là chỗ dựa vững ...
Tài liệu : nghiên cứuMột số nguyên nhân dẫn đến đói nghèo ở nông thôn ngoại thành ...
Top tài liệu miễn phi ...6e43...
rõ nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo thực chất là một cuộc chiến chống đói nghèo đô thị, rút ngắn dần khoảng cách giàu nghèo, một trong những tiêu chí quan trọng ...
Tài liệu : nghiên cứuNguyên nhân và bản chất của khủng hoảng kinh tế tài chính hiện nay ...
Top tài liệu miễn phi ...fee0...
Anh hưởng của cuộc khủng hoảng này là hàng triệu người thất nghiệp, theo ... kinh nghiệm say máu làm giàu nhanh vật lộn với cơn xoáy tụt giá của thị trường.
Tài liệu : nghiên cứuTổng quan về xã hội Việt Nam trong quá trình đổi mới để phát triển và
top tài liệu miễn phi 3ddff82d...
sai lầm đã qua và đề ra đường lối đổi mới toàn diện nhằm đưa đất nước ra khỏi ... Khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với tích cực xóa đói giảm nghèo.
Giải quyết các vấn đề xã hội ở nước ta hiện nay
Tiểu luận quan điểm của đảng về giải quyết các vấn đề xã hội thời kỳ đổi mới, Quan điểm của đảng về giải quyết các vấn đề xã hội thời kì đổi mới
quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội trong thời kỳ đổi mới
Chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội của đảng, vì sao phải giải quyết các vấn đề xã hội


 “Đánh giá năng lực cạnh tranh du lịch biển, đảo của tỉnh Nghệ An và khuyến nghị chính sách”
Đề tài luận án

Đánh giá năng lực cạnh tranh du lịch biển, đảo của tỉnh Nghệ An và khuyến nghị chính sách - Luan An Tien Si 

>> XEM/ TẢI MIỄN PHÍ

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế (Khoa học quản lý)      Mã số: 62340410
Nghiên cứu sinh: Thái Thị Kim Oanh                         Mã NCS: NCS 32.58QL
Người hướng dẫn: PGS. TS Đoàn Thị Thu Hà
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận
1. Qua nghiên cứu tổng quan, luận án đã phản ánh được xu thế về đánh giá NLCT của điểm đến du lịch cần phải kết hợp cả cung và cầu. Việc các nghiên cứu trước đây chỉ dựa trên phân tích cung dễ dẫn đến sai lệch và thiếu tính tổng thể khi đưa ra các chỉ số NLCT của điểm đến du lịch.
2. Luận án đã tiếp cận xu thế mới để lựa chọn mô hình phù hợp với đặc thù du lịch biển, đảo Việt Nam có thể áp dụng cho Nghệ An. Mô hình này đưa ra một đánh giá tương đối đầy đủ, toàn diện về NLCT du lịch biển, đảo Nghệ An và một số địa phương khác của Việt Nam trên cơ sở phát triển, bổ sung các yếu tố và tiêu chí đánh giá thuộc phía cầu trong mô hình gốc mà Dwyer và Kim (2003) đề xuất. Các tiêu chí này được nghiên cứu, lựa chọn từ kết quả đánh giá tổng quan về lý thuyết và thực nghiệm cũng như từ kết quả đánh giá những điều kiện và thực trạng phát triển du lich biển, đảo Nghệ An. Theo đó, mô hình đánh giá NLCT của du lịch biển, đảo Nghệ An gồm có 2 phần: (1) phần gốc là mô hình của Dwyer và Kim (2003) gồm 5 nhóm yếu tố với 118 tiêu chí đánh giá và (2) phần mở rộng bao gồm các yếu tố thuộc phía cầu mà chưa được đề cập đến trong mô hình gốc cũng như các mô hình khác trước đó bao gồm 7 nhóm yếu tố với 47 tiêu chí đánh giá.
Những kết luận,đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu
1. Sử dụng phương pháp phân tích hệ số Cronbach Alpha và phương pháp phân tích nhân tố khám phá, luận án kết luận rằng các nhóm yếu tố và tiêu chí đánh giá của phần gốc và phần mở rộng của mô hình đều có ý nghĩa. Vì vậy luận án đã sử dụng các nhóm yếu tố và tiêu chí của phần gốc và mở rộng để đánh giá NLCT của du lịch biển, đảo Nghệ An.
2. Kết quả đánh giá NLCT của du lịch biển, đảo Nghệ An cho thấy Nghệ An đứng ở vị trí chính giữa 5 địa phương được nghiên cứu, đạt giữa mức Trung bình và mức Khá. Phần lớn các tiêu chí NLCT của Nghệ An cao hơn một chút so với Thanh Hóa và Hà Tĩnh nhưng thấp hơn khá nhiều so với Đà Nẵng và Khánh Hòa. Cầu thị trường được đánh giá là mặt mạnh nhất của du lịch biển, đảo Nghệ An ở tiêu chí thương hiệu du lịch biển, đảo (4,10 điểm) và tiêu chí độ tin cậy, cởi mở, chuyên nghiệp của cư dân, nhân viên, cán bộ bản địa (4,06 điểm). Trong khi kết quả hoạt động du lịch và các nguồn lực đặc biệt là tài nguyên du lịch tự nhiên bị đánh giá thấp nhất (với mức điểm đánh giá trung bình lần lượt là 3,1 và 3,2).
3. Luận án đã nêu được một số kinh nghiệm và bài học trong thực tiễn phát triển du lịch. Trong đó phải kể đến kinh nghiệm quản lý nhà nước về du lịch thông qua vận dụng mô hình quản lý du lịch tích hợp với nhiều phương pháp hiện đại mà một số quốc gia áp dụng thành công như Singapo, Thái Lan. Trung Quốc. Bài học rút ra là: (1) Yếu tố đầu tiên mà bất cứ quá trình quản lý nhà nước về du lịch nào cũng phải dựa vào chính là tạo ra một môi trường chính sách ổn định, minh bạch và tôn trọng cạnh tranh; (2) Cần ưu tiên việc duy trì hợp lý quy mô, mật độ phát triển. Phát triển du lịch bền vững không có nghĩa là thu hút tối đa số du khách hay doanh thu từ du lịch; (3) Quản lý du lịch hiệu quả cần có một quy hoạch, kế hoạch phát triển phù hợp dựa trên cơ sở nhiều nghiên cứu, đánh giá, khảo sát nghiêm túc, khoa học, đồng thời kết hợp với thực thi nghiêm minh các chính sách, quy định pháp luật có liên quan đến phát triển du lịch.
4. Luận án khuyến nghị 4 nhóm giải pháp chính sách cho Nghệ An: (1) Nhóm giải pháp chính sách về nghiên cứu cầu thị trường và xúc tiến du lịch, trong đó xác định rõ khách đến từ Hà Nội và nội tỉnh vẫn tiếp tục là những nguồn khách chính của Nghệ An, mặt khác phần lớn du khách tuổi tương đối trẻ, đã lập gia đình, có con nhỏ nên các hoạt động vui chơi, giải trí cho thanh niên, gia đình, trẻ nhỏ cần được phát triển hơn; (2) Nhóm giải pháp phát triển sản phẩm du lịch bằng việc tạo thêm các sản phẩm du lịch mới như du lịch trải nghiệm, kết hợp du lịch biển, đảo với du lịch di sản, văn hóa ven biển (du thuyền, dân ca ví dặm dọc sông Lam, các di tích văn hóa ven biển); (3) Hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý du lịch như: thu hút những tổ chức có uy tín và tiềm lực mạnh vào đầu tư xây dựng, khai thác, vận hành các cơ sở kinh doanh du lịch (nhất là khách sạn, khu vui chơi giải trí…); thiết lập đường dây nóng để doanh nghiệp và người dân có thể phản hồi về những trường hợp bị nhũng nhiễu; quy định rõ các mức phí (và cả mức phạt tiền nếu vi phạm) đối với cá nhân, tổ chức kinh doanh du lịch để đóng góp vào công tác quản lý trật tự trị an và bảo vệ môi trường; (4) Liên kết phát triển du lịch với trọng tâm là liên kết phát triển sản phẩm du lịch.
----------
NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
Thesis title: Assessment of Nghe An’s competitiveness of sea-island tourismand policy recommendations
Major: Economics Management (Management Sciences)
Code: 62340410
Name of PhD student: Thai Thi Kim Oanh 
Advisors: Associate Prof. Dr. Doan Thi Thu Ha
New contributions in terms of academic and theoretical aspect
1. Through overview study, the thesis reflects the trend of competitiveness assessment of tourist destinations from both supply and demand side. That the previous studies only based on the analysis of the supply leads to misleading and lack of generality when making competitiveness indicators of tourist destinations.
2. The thesis approaches the new trend to select appropriate models for the specification of Vietnam sea island tourismandcan apply for Nghe An. This model gives a relatively complete and comprehensive assessment of Nghe An sea – island tourism competitiveness and some other province of Vietnam on the basis of developing and adding factors and criteria for evaluation from demand side in the original model that Dwyer and Kim (2003) proposed. These criteria are studied, selected from the results of theoverall evaluation of the theoretical and experimental results as well as the evaluation of the conditions and state of Nghe Ansea-island tourism development. Accordingly, the evaluation model of Nghe An sea-island tourism competitiveness is composed of two parts: (1) the base model of Dwyer and Kim (2003) consists of five groups of elements with 118 evaluation criteria and (2) the extension including elements from demand side that has not been mentioned in the original model and other previousmodels  and included 7 element groups with 47 evaluation criteria.
Conclusions and proposals drawn from the results of thesis’s research
1. Using Cronbach Alpha coefficients analysis and exploratory factor analysis method, the thesis concludes that the groups of elements and criteria for evaluation of the base and the extension of the model are significant. Therefore, thesis has used the groups of elements and criteria of the base and extension to assess the competitiveness of Nghe An marine tourism.
2. Evaluation results of Nghe An sea-island tourism competitiveness showed that Nghe An ranked among the five localities studied, between average and good level. Most of Nghe An’scompetitiveness criteria are slightly higher than that of Thanh Hoa and Ha Tinh but much lower than Da Nang’s and Khanh Hoa’s. Market demand is considered the most powerful aspects of Nghe Ansea-island tourism, sea-island tourism brand criteria (4.10 points) and criteria for reliability, openness, professionalism of the residents, staff, local officials (4.06 points). While the results of tourist activities and resources, especially natural tourism resources are most underrated (at average point of 3.1 and 3.2 respectively).
3. The thesis gives some experiences and lessons learned from tourism development in practice. In particular the experience of state management of tourism through the use of tourism management model integrated with modern methods that some countries successfully applied such as Singapore, Thailand. China. The lesson learned are as followed: (1) The first factor that any process in state management of tourism would have to rely on is to create the policy environment that is stable, transparent, and respects competition; (2) Priority should be given to maintaining a reasonable size and density of development. Sustainable tourism development is not meant to attract maximum number of tourists and tourism revenues; (3) The effective travel management needs to have appropriate plan and development strategy based on serious research, evaluation, survey, combines with strict enforcement of policies, laws and regulations related to tourism development.
4. The thesis recommends 4 groups of policy solutions for Nghe An: (1) Group of policy solutions for market demand research and promotion of tourism, which define visitors from Hanoi and  inside Nghe An still continue to be the main source of tourists, on the other hand the majority of tourists are relatively young, married with children, therefore, fun and entertaining activities for young people, families, young children need to be more developed; (2) Group of solutions to develop tourism products by creating new tourism products such as experience travel, combining marine tourism with heritage and coastal culture tourism (yachts, traditional music, Vi Dam along the river Lam, the coastal cultural heritage); (3) Improving the management policies such as: Attracting big and reputed organizations to invest in construction, operation of tourism businesses (especially hotels , amusement parks, etc.); set up a hotline for businesses and people to respond to cases of harassment; specify the fees (the fine if violation happens) for individuals, travel organization to contribute to the management of public order and safety and environmental protection; (4) Link tourism development with the focus on linkage in development of tourism products

Mã giảm giá + Top123.vn

Biểu mẫu liên hệ

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.